Slide 1

โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยงขอขอบคุณทาง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้ไว้ใจให้จัดการประชุม

Slide 1

นายถวิล สายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

Slide 1

ภาพกิจกรรมการประชุม

Slide 1

ภาพกิจกรรมการประชุม

Slide 1

ภาพกิจกรรมการประชุม